SÂU CHÍT – ĐIỆN BIÊN

sau-chit-banner-(hoabanfood)2017

Các sản phẩm Sâu Chít tươi, khô và rượu Sâu Chít.


Các video hướng dẫn cách sử dụng, cũng như nguồn gốc & cách khai thác sản phẩm Sâu Chít của HOA BAN FOOD

TÌM & KHAI THÁC SÂU CHÍT TƯƠI – TÂY BẮC

HƯỚNG DẪN NGÂM RƯỢU SÂU CHÍT

SÂU CHÍT RANG, MÓN NGON BỔ DƯỠNG