Sold Out
ca-chep-gac-bep-3
ca-chep-gac-bep-1ca-chep-gac-bep-2ca-chep-gac-bep-3

CÁ CHÉP GÁC BẾP

1,000

Cuối tháng 3/2017, sản phẩm mới: CÁ CHÉP GÁC BẾP sẽ được bổ xung vào danh mục sản phẩm tự chế biến của HOA BAN FOOD™, rất mong nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các bác.

Hết hàng

Mô tả sản phẩm

CÁ CHÉP GÁC BẾP

Cuối tháng 3/2017, sản phẩm mới: CÁ CHÉP GÁC BẾP sẽ được bổ xung vào danh mục sản phẩm tự chế biến của HOA BAN FOOD™, rất mong nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các bác.

ca-chep-gac-bep-1

ca-chep-gac-bep-3

ca-chep-gac-bep-2