TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Đối với quý khách chuyển khoản thanh toán qua Ngân hàng, vui lòng thanh toán qua 2 tài khoản dưới đây. Ghi rõ ID đơn hàng, hoặc số điện thoại người thanh toán trong phần ghi chú của chuyển khoản.

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Vietcombank ACB-bank
  • Số Tài khoản: 0011-0019-48-278
  • Chủ Tài Khoản: PHẠM NGỌC TÂN
  • Chi Nhánh: Chi nhánh HÀ NỘI
  • Số Tài khoản: 1793-522-59
  • Chủ Tài Khoản: PHẠM NGỌC TÂN
  • Chi Nhánh: Chi nhánh HÀ NỘI
Show Buttons
TAN HOABANFOOD
Hide Buttons