Sold Out
Phấn Hoa Ong Rừng - https://hoabanfood.com
Cách Ngâm Rượu Ong – https://hoabanfood.comPhấn Hoa Ong Rừng – https://hoabanfood.comPhấn Hoa Ong Rừng – https://hoabanfood.com

PHẤN HOA ONG RỪNG

1,000

Phấn Hoa của Ong Rừng ướt, chứ không khô như Phấn Hoa của Ong Nuôi. Và chỉ nên dùng để ngâm rượu! Rượu ngâm phấn hoa ong rừng rất thơm, vị thơm đặc trưng, ngọt và dễ uống. Phấn Hoa của Ong Rừng rất thơm vì ong lấy phấn từ nhiều loại hoa! Chứ không như Ong Nuôi, hầu hết con người can thiệp, ép cho ong phải lấy phấn từ 1 loại hoa (ví dụ Phấn Hoa Trinh Nữ, Phấn Hoa Ngô, Phấn Hoa Cà Phê…..)

Hết hàng

Mô tả sản phẩm

PHẤN HOA ONG RỪNG

Phấn Hoa của Ong Rừng ướt, chứ không khô như Phấn Hoa của Ong Nuôi. Và chỉ nên dùng để ngâm rượu! Rượu ngâm phấn hoa ong rừng rất thơm, vị thơm đặc trưng, ngọt và dễ uống. Phấn Hoa của Ong Rừng rất thơm vì ong lấy phấn từ nhiều loại hoa! Chứ không như Ong Nuôi, hầu hết con người can thiệp, ép cho ong phải lấy phấn từ 1 loại hoa (ví dụ Phấn Hoa Trinh Nữ, Phấn Hoa Ngô, Phấn Hoa Cà Phê…..)

Phấn Hoa Ong Rừng - https://hoabanfood.com

Ong Rừng lấy phấn hoa về, để vào lỗ sáp (khu vực số 2 như hình dưới). Ong sẽ ăn phấn hoa trước, còn Mật Ong là thực phẩm dự trữ để ăn khi hết phấn hoa. Chúng tôi khai thác Mật Ong Rừng, có 1 số tổ ong sẽ được lấy cả phần phấn hoa.

Cách Ngâm Rượu Ong - https://hoabanfood.com

Phấn hoa ong rừng

Cách Ngâm Rượu Ong - https://hoabanfood.com

 

Phấn Hoa Ong Rừng - https://hoabanfood.com

fsfsd

Phấn Hoa Ong Rừng - https://hoabanfood.com

fdfsdfds

Phấn Hoa Ong Rừng - https://hoabanfood.com

dsadas

Phấn Hoa Ong Rừng - https://hoabanfood.com