TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Đối với quý khách chuyển khoản thanh toán qua Ngân hàng, vui lòng thanh toán qua 2 tài khoản dưới đây. Vui lòng ghi rõ ID đơn hàng, hoặc số điện thoại người thanh toán trong phần ghi chú của chuyển khoản.

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Vietcombank ACB-bank
  • Số tài khoản: 0011001948278
  • Chủ tài khoản: PHẠM NGỌC TÂN
  • Ngân hàng Vietcombank: Chi nhánh Hà Nội
  • Số tài khoản: 179352259
  • Chủ tài khoản: PHẠM NGỌC TÂN
  • Ngân hàng ACB: Chi nhánh Hà Nội