Showing all 2 results

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm Phấn Hoa Ong, từ phấn hoa của ong rừng để ngâm rượu, cho đến các sản phẩm Phấn Hoa Ong khô của trang trại ong.