GIA VỊ TÂY BẮC

mac-khen-uop-ca-thit-7

Gia vị cho các món nướng, rán, pha đồ chấm ngon đúng vị Tây Bắc.


VIDEO CÁC MÓN NGON KHI DÙNG MẮC KHÉN & HẠT DỔI