GIA VỊ TÂY BẮC

Mắc Khén & Hạt Dổi. Gia vị núi rừng cho các món nướng, rán, pha đồ chấm ngon đúng vị Tây Bắc.

VIDEO

Cùng chúng tôi khám phá Ẩm thực Tây Bắc, cách sử dụng Mắc Khén & Hạt Dổi cho các món ngon đúng vị núi rừng!

BÀI VIẾT & BLOG