ĐỒ DÙNG & QUÀ LƯU NIỆM

Các đồ dùng truyền thống của bản làng Tây Bắc từ Mây, Tre được anh em chúng tôi đan, vót thủ công để gửi đến Quý Anh Chị bạn hữu & khách hàng gần xa.

CÁC SẢN PHẨM THỦ CÔNG KHÁC

Giá từ: 270,000
Giá từ: 215,000
Giá từ: 220,000
Giá từ: 430,000