ĐỒ DÙNG & QUÀ LƯU NIỆM

Các đồ dùng truyền thống của bản làng Tây Bắc từ Mây, Tre được anh em chúng tôi đan, vót thủ công để gửi đến Quý Anh Chị bạn hữu & khách hàng gần xa.

Với sản phẩm Dao rèn thủ công, xin vui lòng xem thêm tại HOABANCAMP.com hoặc click sản phẩm dưới đây