RƯỢU ĐÃ NGÂM THÀNH PHẨM

Đây là các sản phẩm Rượu đã được HOA BAN FOOD™ ngâm thành phẩm. Uống được ngay!

ĐỒ NGÂM RƯỢU

Tất nhiên, bên cạnh các sản phẩm rượu đã ngâm thành phẩm! HOA BAN FOOD™ khai thác, chế biến các sản phẩm Thảo Mộc thiên nhiên từ rừng Tây Bắc, đảm bảo chất lượng. Các bác chỉ cần bỏ vào ngâm rượu.

Tiết kiệm
Giá từ: 840,000 Giá từ: 780,000
Giá từ: 430,000
Giá từ: 370,000
Giá từ: 140,000
Giá từ: 270,000
Giá từ: 320,000
Giá từ: 340,000
Giá từ: 90,000
+
Hết hàng
Giá từ: 250,000
+
Hết hàng
+
Hết hàng
490,000
+
Hết hàng