RƯỢU ĐÃ NGÂM THÀNH PHẨM

Đây là các sản phẩm Rượu đã được HOA BAN FOOD™ ngâm thành phẩm. Uống được ngay!

ĐỒ NGÂM RƯỢU

Tất nhiên, bên cạnh các sản phẩm rượu đã ngâm thành phẩm! HOA BAN FOOD™ khai thác, chế biến các sản phẩm Thảo Mộc thiên nhiên từ rừng Tây Bắc, đảm bảo chất lượng. Các bác chỉ cần bỏ vào ngâm rượu.