Hotline: 0914.268.535 | 0961.214.914

HOA BAN CAMP™

HOA BAN CAMP™ là Dự Án mới trực thuộc HOA BAN FOOD™, chúng tôi cung cấp các sản phẩm, thiết bị Dã Ngoại & Cắm Trại. Chia sẻ kiến thức, cùng xây dựng một cộng đồng lành mạnh. Vui, Khỏe & Hạnh Phúc!

Chúng tôi đang tìm kiếm đối tác, nhà sản xuất, cung cấp các sản phẩm, thiết bị dã ngoại! Liên hệ hợp tác, kinh doanh, xin vui lòng gửi email tới Mr. TÂN: tan@hoabanfood.com

hoabancamp-site-logo

Website: HOABANCAMP.com
Đang xây dựng nội dung & sản phẩm, sẵn sàng phục vụ từ tháng 5-2019

Kênh Youtube: HOA BAN CAMP
Được chuyển đổi từ kênh HOA BAN TV – Sẽ Upload video từ tháng 5-2019

HOA BAN CAMP

Team-Member