Showing all 5 results

Các sản phẩm Mật Ong tươi, thô và nguyên chất được các trang trại Ong của Tây Bắc chúng tôi khai thác.