TAM THẤT BẮC | TƯƠI

1,100,000

TAM THẤT TƯƠI ( Tam Thất Bắc)

  • LOẠI 1: Từ 7 đến 12 củ/kg (từ 5 năm tuổi trở lên) 1.100.000đ/kg
  • LOẠI 2: Từ 14 đến 20 củ/kg (3 năm tuổi) 900.000đ/kg

Ghi chú: Đặt hàng trước, Tam Thất tươi sau khi đào sẽ được chuyển về HN ngay để giao cho quý anh chị