NẤM NGỌC CẨU TƯƠI

350,000

Nấm Ngọc Cẩu (Tỏa dương) của chúng tôi khai thác từ những đỉnh núi cực cao của Tây & Đông Bắc! Còn tươi nguyên ngọn & củ!

ĐÃ HẾT MÙA KHAI THÁC 2019
Có tiếp từ tháng 10/2020

Nấm Ngọc Cẩu tươi già, Chỉ chọn khai thác những củ to.

Hết hàng