NẤM NGỌC CẨU TƯƠI

350,000

Nấm Ngọc Cẩu (Tỏa dương) của chúng tôi khai thác từ những đỉnh núi cực cao của Tây & Đông Bắc! Còn tươi nguyên ngọn & củ!

ĐANG KHAI THÁC MÙA 2019
Tạm ngừng đặt hàng, hiện tại số lượng đặt đã quá khả năng khai thác của chúng tôi, sẽ nhận đặt tiếp trong thời gian tới!

Nấm Ngọc Cẩu tươi già, Chỉ chọn khai thác những củ to.

Hết hàng