THỊT LỢN GÁC BẾP

Xin lỗi các bác trước là Thịt Lợn Gác Bếp nếu làm từ Lợn Đen, nuôi trên bản chúng tôi thì rất nhiều mỡ, ít nạc! Nên chi phí rất cao, hiện tại chúng tôi chưa có để cung cấp cho các bác. Khi nào điều kiện thuận lợi cho phép, chúng tôi rất nóng lòng được phục vụ các bác sau. Còn hiện tại, xin các bác vui lòng đặt hàng Thịt Trâu Gác Bếp hoặc Thịt Bò Gác Bếp của chúng tôi!

Danh mục: