2013 – TỔNG HỢP ẢNH SĂN MẬT ONG RỪNG

Các ảnh thực tế tôi cùng anh em dân bản đi tìm & khai thác Mật Ong Rừng mùa 2014.

Categories: KHAI THÁC MẬT ONG RỪNG,TÂY BẮC KÝ SỰ,TÌM HIỂU VỀ SẢN PHẨM

Leave A Reply

Hotline: 0914.268.535