Category Archives: CÔNG DỤNG NẤM NGỌC CẨU

Các bài viết về công dụng, cách sử dụng, cách ngâm rượu Nấm Ngọc Cẩu, hay còn gọi là Nấm Tỏa Dương

Video VÀO RỪNG TÌM & CHẾ BIẾN NẤM NGỌC CẨU

Video này được tôi thực hiện tháng 10/2015, khi tôi cùng các anh em dân bản xứ vào rừng săn tìm Nấm Ngọc Cẩu, lựa chọn, phân loại. Rồi vận chuyển về bản chế biến Nấm Ngọc Cẩu Khô